لیست ثبت نام کنندگان در تفنگ بادی زنان - جوانان

ردیف BIB Number نام
نام خانوادگی
نام پدر شهر
استان
عکس
1 101293 فاطمه سلیمان بیگی مجید تهران
تهران
2 100568 حدیثه یاوری حقیقی حسین تهران
تهران
3 104115 حورا سادات صدرنیا سید محسن ازنا
لرستان
4 100384 فاطمه معینی مسعود تهران
تهران
5 100331 فاطمه حسین زاده حسین قم
قم
6 102203 فاطمه اكرمي محمدرضا تهران
تهران
7 124541 فاطمه ابراهیمی حسین تهران
تهران
8 103801 رومينا وفادار مسعود تهران
تهران
9 103280 عاطفه سلطانیه ابراهیم دامغان
سمنان
10 104037 سارا شمسی جهرمی حسن خرمشهر
خوزستان
11 104286 مریم شفیعی پور محمد تهران
تهران
12 103733 فاطمه شهباز ورزنه حسین اصفهان
اصفهان
13 100156 مریم سلیمی جزری حاتم کرمانشاه
کرمانشاه
14 101754 فاطمه کرم زاده عبدالحسین بوشهر
بوشهر
15 114457 فاطمه داودوندی محمدحسین زنجان
زنجان
16 104047 سیده رویا صبح خیز سید مصطفی قم
قم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.