مرحله دوم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1397
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی


تفنگ بادی مردان
ر شرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر ظرفیت باقی مانده
1 تفنگ بادی مردان - نوجوانان

از 11 دی 1379 و بالاتر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال 50 نفر
از
120 نفر
2 تفنگ بادی مردان - جوانان

از 11 دی 1376 لغایت 10 دی 1379
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال
3 تفنگ بادی مردان - بزرگسالان

از 10 دی 1376 و پائین تر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال

تپانچه بادی مردان
ر شرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر ظرفیت باقی مانده
1 تپانچه بادی مردان - نوجوانان

از 11 دی 1379 و بالاتر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال 0 نفر
از
120 نفر
2 تپانچه بادی مردان - جوانان

از 11 دی 1376 لغایت 10 دی 1379
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال
3 تپانچه بادی مردان - بزرگسالان

از 10 دی 1376 و پائین تر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال

تفنگ بادی زنان
ر شرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر ظرفیت باقی مانده
1 تفنگ بادی زنان - نوجوانان

از 11 دی 1379 و بالاتر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال 100 نفر
از
120 نفر
2 تفنگ بادی زنان - جوانان

از 11 دی 1376 لغایت 10 دی 1379
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال
3 تفنگ بادی زنان - بزرگسالان

از 10 دی 1376 و پائین تر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال

تپانچه بادی زنان
ر شرح اسامی ثبت نام شده ها مهلت ثبت نام مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر ظرفیت باقی مانده
1 تپانچه بادی زنان - نوجوانان

از 11 دی 1379 و بالاتر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال 31 نفر
از
120 نفر
2 تپانچه بادی زنان - جوانان

از 11 دی 1376 لغایت 10 دی 1379
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال
3 تپانچه بادی زنان - بزرگسالان

از 10 دی 1376 و پائین تر
9 صبح 04/02/1397
500000 ریال©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.